Zaposlenje

Elixir Group svoju tradiciju u poslovanju, kao i budućnost, bazira na izboru i angažovanju visoko profesionalnih, moralnih i etičnih kadrova, kao i njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Tim stručnjaka sa zavidnim iskustvom i talentom, unapredjen je brižljivim radom kompanije na motivaciji i edukaciji zaposlenih. Znanje, stručnost i veštine zaposlenih unapredjuju se odabranim treninzima i programima edukacija.

Naš cilj je privlačenje najboljih ljudi i razvijanje njihovih sposobnosti do maksimuma. Samo tako možemo izgraditi organizaciju koja će moći da se suoči sa budućim izazovima i dinamičnim okruženjem.

Politika upravljanja ljudskim kapitalom zasniva se na principu pružanja jednakih mogućnosti svim kandidatima, isključujući svaki oblik diskriminacije, odlučujući o radnom angažovanju kandidata isključivo na osnovu njihovih kvalifikacija i kompetencija, kao i na praćenju rezultata rada zaposlenih.

U našem izuzetno dinamičnom radnom okruženju, baziranom na definisanim poslovnim i etičkim standardima  rada i ponašanja, kao osnovne vrednosti izdvajaju se timski rad, međusobno poštovanje i uvažavanje znanja, iskustva i različitosti, motivisanost zaposlenih, kao i sinergija individualnih potencijala sa interesima svih privrednih društava u sastavu našeg poslovnog sistema.

Otvorene pozicije:

Prijavi se:

    Dodaj CVIzaberite fajl (max 10MB)