Odgovornost

Elixir Prahovo, se opredelio za koncept održivog razvoja u mnogim područjima svog poslovanja, podrazumevajući da osim ekonomskih parametara i socijalni, kulturni i ekološki aspekti budu uključeni u proces donošenja odluka, posebno kada su u pitanju dugoročni efekti po životnu sredinu.

Zaštita životne sredine predstavlja kompleksan, sistemski problem pa se pri projektovanju industrijskih operacija i procesa u Elixir-u Prahovu teži za sistemskim rešenjima problema uticaja na životnu sredinu.

Očuvanje životne sredine je svakodnevna obaveza svih zaposlenih u Elixir-u Prahovo.

Politika zaštite životne sredine Elixir Prahova podrazumeva:

 • Poštovanje važećih zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine;
 • Praćenje, merenje, smanjenje i sprečavanje ispuštanja zagađujućih materija u životnu sredinu, bilo da je u pitanju vazduh, voda ili zemlјište; prisutan je integrisan pristup zaštiti životne sredine;
 • Sprovođenje mera koje se odnose na sistem upravljanja bezbednošću;
 • Smanjenje korišćenja voda kao prirodnog resursa uz uvodjenje recirkulacije i voda i smanjenje ispuštanja voda u recipijent radi zaštite Dunava;
 • Unapređenje upravlјanja tokovima otpada, kako opasnog, tako i neopasnog sa posebnim akcentom na smanjenje generisanog otpada, poštujući hijerarhiju upravljanja otpadom definisanu kroz Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom;
 • Rešavanje problema istorijskog zagadjenja kroz projekat sanacije i remedijacije starog odlagališta fosfogipsa i izgradnju novog Skladišta fosfogipsa u skladu sa Referentnim BREF dokumentima;
 • Unapređenje upravlјanja tokovima otpada, kako opasnog, tako i neopasnog sa posebnim akcentom na smanjenje generisanog otpada, poštujući hijerarhiju upravljanja otpadom definisanu kroz Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom;
 • Rešavanje problema istorijskog zagadjenja kroz projekat sanacije i remedijacije starog odlagališta fosfogipsa i izgradnju novog Skladišta fosfogipsa u skladu sa Referentnim BREF dokumentima;
 • Poštovanje „Politike upravlјanja otpadom u Elixir-u Prahovo“ kojom su definisana interna pravila, a koja nisu predviđena zakonskim propisima;
 • Uvažavanje mišlјenja i sugestija javnosti i lokalne zajednice i njihovo informisanje o proizvodnim aktivnostima;
 • Nastojanje da se kompanijska politika o očuvanju životne sredine učini transparentnom za sve zaposlene i sve spolјne zainteresovane strane;
 • Podsticanje zaposlenih da svojim zalaganjem doprinose zaštiti životne sredine;
 • Obavezu poslovnih partnera da poštuju pravila i standarde iz oblasti zaštite životne sredine;
 • Uvodjenje Standarda ISO 9001,14001 i 45 001.