Elixir Prahovo

Industrija hemijskih proizvoda Elixir Prahovo nalazi se u Istočnoj Srbiji, na tromeđi Rumunije, Bugarske i Srbije, udaljena 10 km od grada Negotina u neposrednoj blizini sela Prahova i na samoj obali reke Dunav. Od Beograda, suvozemnim i vodenim putem udaljena je 300 km.

  1. Osnivanje IHP Prahovo

   1960

   IHP Elixir Prahovo je osnovano 1960. godine kao Fabrika superfosfata, tj. kao nastavak tehnološkog lanca metalurškog kompleksa Basen-Bor. Povećanje proizvodnje bakra u RTB Bor (dobijanje H2SO4) i zahtevi poljoprivrede, kao i povoljan položaj sa mogućnošću rečnog transporta, bile su osnova za proširenje kapaciteta i proizvodnog asortimana IHP Prahovo.

  2. Početak II razvojne faze

   1968

   Postavljena je osnova tehnološkog procesa, po po tehnologiji firm Rhône-Poulenc. Izgrađene su fabrike: fosforne kiseline – kapaciteta 100.000t P2O5. NPK đubriva kapaciteta 100.000 t NPK i natrijum tripolifosfata kapaciteta 20.000 tona.

  3. Treća razvojna faza

   1978

   U trećoj razvojnoj fazi zaokružen je tehnološki lanac izgradnjom novih postrojenja: fosforne kiseline II: 180.000 t P2O5; sumporne kiseline: 450.000 t; STPP: 80.000 t; MAP: 130.000 t; AlF3: 5.000 t.

  4. Povećanje kapaciteta pogona iz treće razvojne faze

   1985

   Ugrađuje se cevni reaktor koji povećava kapacitet pogona kompleksnih NPK mineralnih đubriva na 220,000 t / god.

  5. Nova fabrika deterdženata

   1986

   Na bazi STPP izgrađena je fabrika praškastih deterdženata od 7000 t/god koja je kasnije rekonstruisana.

  6. IHP Prahovo dostiže zenit

   1989

   IHP Prahovo dostiže zenit kada je fabrika radila sa 75-100% kapaciteta zaposlivši u tom periodu 4.500 radnika.

  7. Početak rada malih programa

   1990

   Puštena su u rad postrojenja za proizvodnju kućne hemije, industrijskih deterdženata, sapunskog praha, DBS paste, vodenog stakla i sipralona. Tokom devedestih radili su se i mali programi: antikoroziv, ureafosfat, tečno đubrivo.

  8. Povećanje kapaciteta fabrike deterdženata

   1991

   Izgrađena fabrika pesticida kapaciteta 2.000 t/god. Kapacitet proizvodnje praškastih deterdženata podignut je na 20.000 t/godišnje.

  9. Krah hemijske industrije kakva je postojala do tad

   1992

   Tadašnjoj SRJ uvode se međunarodne ekonomske sankcije koje dovode do prekida u proizvodnji, devastaciji postojećih proizvodnih objekata i propadanja nekadašnjeg giganta hemijske industrije.

  10. Puštanje u rad fabrike aluminijum

   1996

   Puštena u rad fabrika aluminijum sulfata kapaciteta 14.000 t/godišnje.

  11. Privatizovanje IHP Prahovo od strane Elixir Group-a

   2012

    

   Elixir group 2012. kroz brownfield investiciju pokreće značajan investicioni ciklus u reparaciju postrojenja, tehnologije, infrastrukture i  proizvodnju fosforne kiseline kao bitne komponente za razvoj hemijske industrije.