Elixir Prahovo

Industrija hemijskih proizvoda Elixir Prahovo nalazi se u Istočnoj Srbiji, na tromeđi Rumunije, Bugarske i Srbije, udaljena 10 km od grada Negotina u neposrednoj blizini sela Prahova i na samoj obali reke Dunav. Od Beograda, suvozemnim i vodenim putem udaljena je 300 km.

 1. Osnivanje IHP Prahovo

  1960

  IHP Elixir Prahovo je osnovano 1960. godine kao Fabrika superfosfata, tj. kao nastavak tehnološkog lanca metalurškog kompleksa Basen-Bor. Povećanje proizvodnje bakra u RTB Bor (dobijanje H2SO4) i zahtevi poljoprivrede, kao i povoljan položaj sa mogućnošću rečnog transporta, bile su osnova za proširenje kapaciteta i proizvodnog asortimana IHP Prahovo.

 2. Početak II razvojne faze

  1968

  Postavljena je osnova tehnološkog procesa, po po tehnologiji firm Rhône-Poulenc. Izgrađene su fabrike: fosforne kiseline – kapaciteta 100.000t P2O5. NPK đubriva kapaciteta 100.000 t NPK i natrijum tripolifosfata kapaciteta 20.000 tona.

 3. Treća razvojna faza

  1978

  U trećoj razvojnoj fazi zaokružen je tehnološki lanac izgradnjom novih postrojenja: fosforne kiseline II: 180.000 t P2O5; sumporne kiseline: 450.000 t; STPP: 80.000 t; MAP: 130.000 t; AlF3: 5.000 t.

 4. Povećanje kapaciteta pogona iz treće razvojne faze

  1985

  Ugrađuje se cevni reaktor koji povećava kapacitet pogona kompleksnih NPK mineralnih đubriva na 220,000 t / god.

 5. Nova fabrika deterdženata

  1986

  Na bazi STPP izgrađena je fabrika praškastih deterdženata od 7000 t/god koja je kasnije rekonstruisana.

 6. IHP Prahovo dostiže zenit

  1989

  IHP Prahovo dostiže zenit kada je fabrika radila sa 75-100% kapaciteta zaposlivši u tom periodu 4.500 radnika.

 7. Početak rada malih programa

  1990

  Puštena su u rad postrojenja za proizvodnju kućne hemije, industrijskih deterdženata, sapunskog praha, DBS paste, vodenog stakla i sipralona. Tokom devedestih radili su se i mali programi: antikoroziv, ureafosfat, tečno đubrivo.

 8. Povećanje kapaciteta fabrike deterdženata

  1991

  Izgrađena fabrika pesticida kapaciteta 2.000 t/god. Kapacitet proizvodnje praškastih deterdženata podignut je na 20.000 t/godišnje.

 9. Krah hemijske industrije kakva je postojala do tad

  1992

  Tadašnjoj SRJ uvode se međunarodne ekonomske sankcije koje dovode do prekida u proizvodnji, devastaciji postojećih proizvodnih objekata i propadanja nekadašnjeg giganta hemijske industrije.

 10. Puštanje u rad fabrike aluminijum

  1996

  Puštena u rad fabrika aluminijum sulfata kapaciteta 14.000 t/godišnje.

 11. Privatizovanje IHP Prahovo od strane Elixir Group-a

  2012

  Elixir group 2012. kroz brownfield investiciju pokreće značajan investicioni ciklus u reparaciju postrojenja, tehnologije, infrastrukture i proizvodnju fosforne kiseline kao bitne komponente za razvoj hemijske industrije.