Elixir mineralna đubriva

Proizvodnja mineralnih đubriva započela je 1960. godine jedinačnim fosfornim đubrivom superfosfatom. Danas fabrika ima potencijala za proizvodnju preko 60-tak različitih kombinacija koja su rezultat naučnih dostignuća u industriji i agraru. Početkom 2017. godine, sa radom je počeo i novi pogon za proizvodnju mineralnih đubriva, godišnjeg kapaciteta 300.000 tona. Proizvodnja mineralnih đubriva u Elixir Prahovo bazirana je na savremenim tehnološkim procesima, tako da na zahtev kupaca mogu da se proizvode mineralna đubriva za prihranjivanje svake biljne vrste, gajene na bilo kom tipu zemljišta, a po osnovu kontrole plodnosti zemljišta.

 

Proizvodnja đubriva obuhvata različite formulacije kompleksnih mineralnih đubriva najvišeg kvaliteta, sa visokom koncetracijom hranljivih materija, ujednačenom granulacijom i visokom vodorastvorljivošću u zemljištu.

 

Ova mineralna đubriva u potpunosti ispunjavaju potrebe biljnih kultura za svim elementima, bez obzira na specifičnosti useva ili razlike u kvalitetu zemljišta.

 

Više o proizvodnom programu pogledajte OVDE.

    -