O nama

Na tromeđi Rumunije, Bugarske i Srbije, na samoj obali reke Dunav nalazi se Elixir Prahovo. IHP Prahovo je osnovano 1960 godine, prvo kao fabrika superfosfata a zatim i različitih granulanata. Osnivač je bio rudarsko topioničarski basen Bor (RTB Bor) koji je u cilju rešavanja problema neutralizacije sumporne kiseline izgradio fabriku koja će taj ekološki i finansijski problem pretvarati u jedinično djubrivo.

U avgustu 2012 godine Elixir Group privatizuje IHP Prahovo, uz neophodna ulaganja u rekonstrukciju proizvodnih i skladišnih kapaciteta kako bi se osiguralo pokretanje proizvodnje fosforne kiseline i proizvoda na bazi fosforne komponente.

Investicija u kapacitete za proizvodnju fosforne kiseline predstavlja važnu  etapu u razvoju kompanije Elixir Prahovo i pozicionira je na mapu respektabilnih kompanija u sferi hemijske industrije.

Elixir Prahovo ponovo preuzima primat u proizvodnji fosforne kiseline i mineralnih đubriva, a investicioni planovi za naredni period su veoma ambiciozni.

Mogućnost samostalnog kontrolisanja sastava fosforne kiseline kao osnovne sirovinske komponente predstavlja ključ uspeha Elixir Prahova i definiše razvoj kompanije u pravcu daljeg prečišćavanja fosforne kiseline u soli feed, tehničkog i food kvaliteta.

Značajnim investicijama u revitalizaciju nekadašnjeg giganta, Elixir Group obezbeđuje strateški važnu sirovinu – fosfornu kiselinu ali i povećanje ukupnog proizvodnog kapaciteta NPK djubriva.

Danas se u Elixir Prahovu se godišnje proizvede 165.000 tona fosforne kiseline.

Početkom 2017 godine, sa radom je počeo  novi pogon za proizvodnju mineralnih NPK djubriva, godišnjeg kapaciteta od 300.000 tona.