Poslovni podaci

Preuzmite opšte uslove nabavke (5mb) :

Identifikacija privrednog društva
Matični broj: 07309783
Poreski identifikacioni broj PIB: 100777129
PDV Broj:  
Pun naziv privrednog društva: ELIXIR PRAHOVO INDUSTRIJA HEMIJSKIH PROIZVODA DOO PRAHOVO
Skraćeni naziv privrednog društva: ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO
Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljuba Stojčić
Podaci o sedištu: Braće Jugovića br. 2, 19330 Prahovo
Mesto i opština: PRAHOVO; NEGOTIN
Broj telefona: +381 (0) 19 319 50 20
Broj fax-a: +381 (0) 19 319 50 20
E-mail:
Podaci o osnovnoj delatnosti privrednog društva
Opis šifre delatnosti: Proizvodnja veštačkog đubriva i azotnih jedinjenja
Šifra delatnosti: 2015