Poslovni Podaci

 

Preuzmite opšte uslove nabavke (5mb) opšti uslovi nabavke

 

Identifikacija privrednog društva
Matični broj07309783
Poreski identifikacioni broj PIB100777129
PDV Broj
Pun naziv privrednog društvaELIXIR PRAHOVO INDUSTRIJA HEMIJSKIH PROIZVODA DOO PRAHOVO
Skraćeni naziv privrednog društvaELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO
Ime i prezime ovlašćenog licaLjuba Stojčić
Podaci o sedištuBraće Jugovića br. 2, 19330 Prahovo
Mesto i opštinaPRAHOVO; NEGOTIN
Broj telefona+381 (0) 19 319 50 20
Broj fax-a+381 (0) 19 319 50 20
E-mailoffice@elixirprahovo.rs
Osnovna delatnost društva
Opis šifre delatnostiProizvodnja veštačkog đubriva i azotnih jedinjenja
Šifra delatnosti2015