Društvena odgovornost

Kao jedan od regionalnih lidera u agroindustriji Elixir Group posvećen je odgovornom poslovanju u svim sferama svog delovanja, od saradnje sa primarnim poljoprivrednim sektorom, preko prerade i proizvodnje, do podrške razvoju lokalnih zajednica u kojima posluje.

Elixir Group nije prepoznata samo kao značajni privredni subjekt već kao i organizacija koja se društveno odgovorno ponaša prema svojim zaposlenima, poslovnim partnerima, društvenoj zajednici a očuvanje životne sredine se posmatra kao neizostavni deo proizvodnog procesa.

Naš cilj je zaštita ljudi, dobara i okoline, humano radno okruženje i odgovorno poslovanje a naša sredstva su inovacije i investicije.

Elixir Group učestvuje u promociji društveno važnih projekata, povezuje privredu i društvo, podstiče solidarnost i zajedništvo i stvara partnerske odnose kako bi omogućila bolju budućnost društvu i zajednici. Naše aktivnosti usmerene su ka pomoći ugroženim kategorijama stanovništva, podršci profesionalnom i dečijem sportu, promociji zdravog načina života, podršci naučno-istraživačkim aktivnostima i kulturnim institucijama i učvršćivanju partnerskih odnosa sa lokalnim i regionalnim zajednicama u kojima poslujemo.