O Kompaniji

Na tromeđi Rumunije, Bugarske i Srbije, na samoj obali reke Dunav nalazi se Elixir Prahovo. IHP Prahovo je osnovano 1960 godine, prvo kao fabrika superfosfata a zatim i različitih granulanata.

Tehnologije i standardi

Elixir Prahovo, ponovo preuzma primat u proizvodnji fosforne kiseline i mineralnih djubriva, uz izuzetan razvojni potencijal u višim fazama prerade fosforne komponente.

Logistika – Luka Prahovo

Prahovo se nalazi na reci Dunav, na tromedji Srbije, Rumunije i Bugarske. Medjunarodna luka Prahovo je važno logističko čvorište, koje je od izuzetnog značaja ne samo za Elixir Group već i ceo region.

Elixir Prahovo u brojkama

Ponosni smo na sve do sada postignute rezultate koji su konstantno u porastu:

Zaposlenih

755

Proizvodnja fosforne kiseline (t)

165000

Proizvodnja NPK đubriva (t)

300000