Logistika – Luka Prahovo

Prahovo se nalazi na reci Dunav, na tromedji Srbije, Rumunije i Bugarske. Medjunarodna luka Prahovo je važno logističko čvorište, koje je od izuzetnog značaja ne samo za Elixir Group već i ceo region. Operater Luke Prahovo planira značajne investicije u razvoj ove luke, koja će do 2020. godine postati jedna od dominantnih luka na donjem Dunavu.

Luka ima pretovarni kapacitet od preko milion i po tona godišnje i omogućuje prihvat i pretovar različitih vrsta tereta i svih važnih sirovina koje su nepohodne za proizvodnju mineralnih djubriva, a koje Dunavom dolaze iz crnomorskih luka.

Sve kompanije poslovnog sistema Elixir Group su logistički i administrativno povezane. Nalaze se u gradovima na obalama reka Dunava i Save – saobraćajnim arterijama regiona.