Fosforna kiselina

Fosforna kiselina Fosforna kiselina je strateški proizvod Elixir Prahova. Mogućnost samostalnog kontrolisanja sastava fosforne kiseline kao osnovne sirovinske komponente predstavlja ključ uspeha Elixir Prahova i definiše razvoj kompanije u pravcu daljeg prečišćavanja fosforne kiseline u soli feed, tehničkog i food kvaliteta. Fosforna kiselina se proizvodi u IHP Prahovo od 1978. godine po dihidratnom postupku francuske…

ElixirFos G1

ElixirFos G1 Fosforna kiselina koncentracije 52,5% P2O5. ElixirFos G1 je prečišćena i filtrirana fosforna kiselina je odgovarajuća za proizvodnju   đubriva i industrijske aplikacije. Koristi se kao sirovina u proizvodnji fosfatnih soli, koji se dalje mogu upotrebljavati za čišćenje, za farbanje, kao anti-korozivno sredstvo, kao deterdžent i u filtraciji vode. Fosforna kiselina se isporučuje u cisternama…

ElixirFos G2

ElixirFos G2 Fosforna kiselina koncentracije 51,5% P2O5. ElixirFos G2 prečišćena i filtrirana fosforna kiselina je odgovarajuća za proizvodnju đubriva i industrijske aplikacije. Koristi se kao sirovina u proizvodnji fosfatnih soli, koji se dalje mogu upotrebljavati za čišćenje, za farbanje, kao anti-korozivno sredstvo, kao deterdžent i u filtraciji vode. Fosforna kiselina se isporučuje u cisternama kako…