ElixirFos G2

Fosforna kiselina koncentracije 51,5% P2O5.

ElixirFos G2 prečišćena i filtrirana fosforna kiselina je odgovarajuća za proizvodnju đubriva i industrijske aplikacije.

Koristi se kao sirovina u proizvodnji fosfatnih soli, koji se dalje mogu upotrebljavati za čišćenje, za farbanje, kao anti-korozivno sredstvo, kao deterdžent i u filtraciji vode.

Fosforna kiselina se isporučuje u cisternama kako kamionskim, tako i železničkim.

Karakteristike Jedinica Tipične vrednosti
Izgled   Viskozna tečnost
Boja   Svetlo zelena do žućkaste
Specifična gustina (na 20°C) kg/m3 1,635
P2O5 % min. 51,5
H3PO4 % min. 71