60 godina hemijske industrije u Prahovu

Elixir Prahovo, članica Elixir Group obeležila je 60 godina hemijske industrije u ovom mestu. Elixir Group s ponosom nastavlja dugu i bogatu tradiciju, sa novim razvojnim idejama i planovima. Značajan jubilej Elixir Prahovo obeležio je izložbom fotografija na Trgu Stevana Mokranjca, u razgovoru sa građanima Negotina i uz prisutvo predstavnika Opštine Negotin, bivših zaposlenih, poštovalaca i prijatelja.

Branko Marković, zamenik direktora Društva za korporativne poslove

Elixir Prahovo je najveća članica poslovnog sistema Elixir Group koja je regionalni lider u hemijskoj industriji u proizvodnji složenih mineralnih đubriva. Delatnost Elixir Prahova ogleda se u proizvodnji fosforne kiseline, kao strateški važne sirovine za dalju proizvodnju kompleksnih mineralnih đubriva, sa potencijalom za razvoj kapaciteta i tehnologije prečišćavanja fosforne kiseline feed, tehničkog i food kvaliteta, kao i razvoj novih proizvodnih programa.

Štand i druženje sa Negotincima na Trgu Stevana Mokranjca

Poslednjih godina značajna sredstva su uložena u unapređenje tehnoloških rešenja sa ciljem daljeg smanjenja zagađenja, istakao je Branko Marković, zamenik generalnog direktora Elixir Prahovo, koji je najavio i nove strateške projekte koji su procenjeni inicijativama od državnog značaja.

– Na ovom prostoru Elixir poseduje 300 hektara zemljišta. Državni nudimo 112 hektara da zajedno napravimo Industrijsko hemijski park. Kako je Vlada Srbija ovaj projekat procenila projektom od državnog značaja, najavljeno je da će republika uraditi infrastrukturu do i unutar parka, mi ćemo obezbediti suprastrukturne objekte, koje ćemo zajedno ponuditi stranim kompanijama i investitorima. Planira se otvaranje Slobodne zone, što će poslovanje učiniti efikasnijim i konkurentnijim, kao i zapošljavanje između hiljadu i dve hiljade radnika direktno, a čak oko 4.000 indirektno – kazao je Marković.

Branko Marković, zamenik direktora Elixir Prahova i Bogdan Gugić, zamenik predsednika Opštine Negotin

IHP Prahovo, čiju tradiciju baštini Elixir Prahovo, osnovana je 1960. godine, kao fabrika superfosfata u okviru nastavka tehnološkog lanca metalurškog kompleksa Basen Bor.

Elixir Group privatizovao je IHP Prahovo 2012. godine i uložio značajna sredstva u rekonstrukciju proizvodnih kapaciteta.

– IHP je mnogo značila za privredu naše opštine, a dobra saradnja nastavila se i dolaskom „Eliksira“. Mnogo se očekuje od izgradnje Industrijsko hemijskog parka, ide i kompletno renoviranje luke, zaobilaznice Dušanovačko brdo- Prahovo, da bi se izbeglo da kamioni idu kroz naseljena mesta Negotin, Samarinovac i Prahovo. Vlada je izdvojila i sredstva za savremeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – kaže Bogdan Gugić, zamenik predsednika Opštine Negotin.

Deo kolektiva Elixir Prahova