Skip to main content

Poslovni sistem Elixir Group nastao je 2007.godine,kao rezultat niza investicionih i razvojnih projekata. Kroz poslovanje članica poslovnog sistema, kao i preko saradnje sa velikim brojem inostranih i domaćih partnera, Elixir Group ostvaruje intezivan razvoj u svim segmentima agrobiznisa, hemijske industrije i proizvodnji komplaksnih mineralnih djubriva.

U okviru poslovnog sistema Elixir Group posluju sledece članice:

Elixir Zorka

Elixir Zorka je fabrika kompleksnih mineralnih đubriva. Smeštena na lokalitetu nekadašnje fabrike, Elixir Zorka će u punom kapacitetu proizvoditi 1000 tona mineralnog hraniva na dan. ...

Saznajte više...

Elixir Prahovo

U avgustu 2012. Elixir Grupa preuzela je IHP Prahovo, nekada jednog od lidera u hemijskoj industriji regiona....

Saznajte više...

Elixir Agrar

Elixir Agrar se bavi trgovinom i robnom razmenom u agraru, prodajom mineralnih đubriva....

Saznajte više...

Elixir Food

Elixir Food - najsavremenija i po kapacitetima jedna od najznačajnijih fabrika za preradu voća i povrća ne samo u Srbiji,već i u regionu. ...

Saznajte više...

Elixir Feed

Elixir Feed zauzima lidersku poziciju u trgovini aditivima za stočnu hranu u Srbiji, sa učešćem od 45 procenata u ukupnom prometu na tržištu. Od 2010. godine Elixir Feed beleži konstantno povećanje obima prodaje. ...

Saznajte više...

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika